1
Chat với Admin

Hướng dẫn nhập Giftcode

Xin chào các Chúa Công, hôm nay A Tào ta sẽ hướng dẫn các Chúa Công nhập giftcode để nhận thưởng trong game.

Đầu tiên, các Chúa Công hãy tìm đến giao diện thông tin chính của nhân vật bằng cách bấm vào hình đại diện trên góc trái trên màn hình.

Tại giao diện, thông tin chính của nhân vật bấm vào phần Giftcode.

Nhập mã Giftcode mà các Chúa Công thu thập được vào ô trống.

Sau đó, phần thưởng trong Giftcode sẽ xuất hiện.

gift code facebook fan-page
1 18+ 18+